3de ronde onderhandelingen Metalektro: Nauwelijks vooruitgang!

dinsdag 8 mei 2018

3de ronde onderhandelingen Metalektro: Nauwelijks vooruitgang!

“Weinig reden tot optimisme” was de aanhef van onze nieuwsbrief van 10 april jl. Daarin informeerden wij onze leden over tweede ronde van onderhandelingen tussen de FME en de vakorganisaties waaronder de VHP2. Gisteren, 8 mei 2018, vond de 3de ronde van onderhandelingen plaats. Helaas is de conclusie dat we nauwelijks iets opgeschoten zijn. Sterker nog; een impasse dreigt!

In zijn algemeenheid herhaalt de FME maar weer haar mantra dat de Cao te knellend wordt ervaren en dat er meer op ondernemingsniveau geregeld moet worden. Dit impliceert maatwerkafspraken binnen de onderneming en meer afspraken met de Ondernemingsraad in plaats van met de vakorganisaties. Dit geldt bijvoorbeeld voor de invoering en aanpassing van een belonings- of functiewaarderingssysteem. Wat wil het FME nog meer?

 • Loon
       
  FME deed een concreet voorstel voor een loonsverhoging van 5,7% over een periode van 31 maanden: 1% per 1 oktober 2018, 3% per 1 juli 2019 en 1,7% per 1 juli 2020. Looptijd van 1 juni 2018 tot en met 31 december 2020. Dit voorstel geldt echter alleen voor de loongroepen A tot en met K. Voor de werknemers die vallen onder de HP-Cao, de achterban van de VHP2, geldt de helft van deze percentages! Voor de categorie met een inkomen boven de € 96.500 geldt zelfs een nog lagere verhoging van 0,4%. Met enig gevoel voor cynisme kan je dus zeggen dat het goede nieuws is dat de FME afziet van haar oorspronkelijke inzet om geen HP-Cao meer af te sluiten en ook de categorie boven de € 96.500 in aanmerking laat komen voor een salarisverhoging. Het moge echter duidelijk zijn dat dit voorstel volstrekt onacceptabel is en hierin wordt de VHP2 volledig gesteund door de andere vakorganisaties. Voor onze voorstellen op het gebied van loon en de andere arbeidsvoorwaarden verwijzen wij naar onze inzet.
 • Dispensatie van de loonsverhoging
       
  Een stokpaardje van de FME. Bedrijven die aangeven dat ze het moeilijk hebben moeten gedispenseerd kunnen worden van het betalen van de loonsverhoging. Dit kan nu al op basis van de huidige Cao met instemming van vakorganisaties in het geval er evident sprake is van een bedrijfseconomische noodzaak. De FME wil nu in de Cao opnemen dat een      commissie wordt benoemd die over een verzoek tot dispensatie oordeelt waarbij de beslissende stem toekomt aan een onafhankelijke derde; de Ondernemingskamer (een onderdeel van het Gerechtshof Amsterdam). Voor de vakorganisaties is dit onbespreekbaar.
 • Duurzame inzetbaarheid:
       
  FME wil wel investeren in opleiden en ontwikkelen maar een individueel opleidingsbudget, waarmee de medewerker zelf de regie kan voeren over zijn eigen duurzame inzetbaarheid, is voor de FME op dit moment nog steeds niet bespreekbaar.
 • Generatiepact
       
  Het generatiepact is een regeling om oudere werknemers in staat te stellen vitaal langer door te werken, door ze met gedeeltelijk behoud van salaris en pensioenopbouw, vrijwillig minder te laten werken. Dit stelt oudere werknemers in staat om op een goede en gezonde manier hun pensioenleeftijd te bereiken.Tegelijkertijd ontstaat door deze regeling ruimte voor de jongere werknemers. FME wil geen generatiepact maar biedt wel een ouderenregeling aan: voor 63 plussers een zogenaamde 80-80-100 regeling. Dit betekent 80% werken, 80% loon en 100% pensioenopbouw. De ouderenregeling die de FME voorstelt biedt dus geen ruimte om in ruil voor die ouderen die minder gaan werken afspraken te maken om jongeren aan te nemen met een vast contract.

Op 16 mei a.s. is de 4de en tevens beslissende ronde. Dan moeten we er dus echt uit zien te komen. Gebeurt dit niet dan staat ons mogelijk weer een actietraject te wachten. Vooralsnog gaan we er van uit dat de FME het niet zover laat komen.

Jörg Sauer en Casper Vaandrager

Onderhandelingsteam VHP2 in de Metalektro

 

vorige  terug naar overzicht