3e onderhandelingsronde Cao Metalektro (Summary English below)

maandag 12 oktober 2020

Er is vooruitgang geboekt maar er moet nog veel gebeuren om nader tot elkaar te komen

Tijdens de 3e onderhandelingsronde zijn bewegingen gemaakt om dichter tot elkaar te komen. FME heeft voor het eerst op het gebied van loon en pensioenpremie een beweging gemaakt. Ook op andere onderwerpen heeft FME voor het eerst wat meer begrip getoond voor de voorstellen van werknemerszijde. Een aantal VHP2-voorstellen is gehonoreerd of wordt in ieder geval serieus in overweging genomen. De VHP2-voorstellen tref je hier aan.

Enkele voorstellen die onze leden ook niet het meest belangrijk vonden hebben we ingetrokken of aangepast.

De beweging

  • FME biedt 1,25 % loon per 1 juli 2022 bij een looptijd van 25 maanden (1-12-2020 tot 1-1-2023)
  • FME biedt 1 % extra pensioenpremie om een opbouw van 1,8 % in de pensioenregeling mogelijk te maken.
  • FME wil meewerken aan een zware beroepenregeling.
  • FME staat welwillend ten opzichte van VHP2-voorstel over vitaliteitsscan
  • FME staat welwillend over een pilot om 20 ondernemingen mantelzorgvriendelijk te maken in samenwerking met Stichting Werk & Mantelzorg
  • FME staat welwillend ten opzichte van het voorstel van VHP2 over dialoogtrainingen
  • Voorstel ontslagleeftijd trekt VHP2 in
  • Delen van andere VHP2 voorstellen zijn aangepast.

De kloof

  • De loonkloof is nog fors
  • Zeggenschap werknemers over o.a. werktijden moet beter

Samen komen we verder
De VHP2 blijft zich inzetten voor goede afspraken, voor alle medewerkers in de sector. We willen in constructief overleg tot goede afspraken komen voor een nieuwe CAO. Op 3 november a.s. is de laatste onderhandelingsronde en moet het dus echt gebeuren. We zetten dan alles op alles om met elkaar tot een akkoord te komen. Laat je collega’s weten waarom ze ook lid moeten worden van de VHP2. Onze brochure kennen jullie al. Nieuw is de VHP2-animatie waarin de toegevoegde waarde van vakbonden en de VHP2 in het bijzonder wordt aangetoond. Hierbij de linkhttps://youtu.be/xPe8Oj2Xej4Zeer de moeite waard om even te kijken; 2 minuten.  

Jörg Sauer en Casper Vaandrager

Onderhandelingsteam VHP2 in de Metalektro

Third round negotiations CLA metalektro: Little Progress

On October 7th the VHP2 negotiated with the FME (union of the employers in the metalektro) for the third time. Unfortunately we have to say: Little progress is made. FME, the VHP2 and the other unions made some concessions. What’s the current situation:

FME offers a salary-increase of 1,25% for a period of 25 months
FME offers an increase of 1% of the pension contribution
FME is willing to coöperate to negotiate regulations for employees with harsh professions
FME is willing to coöperate with VHP2 to negotiate a vitalityscan
FME  agreed on a pilot informal care
FME agreed on a proposal of the VHP2 concerning dialogue-courses

VHP2 withdrew his proposal concerning the age of resignation
VHP2 adjusted some of his proposals

You can find the VHP2-proposals hereThere is still a huge gap between the FME and the unions: 

-            On salaryincrease

-            On who is effective in control of working hours

Together we achieve more

Our members value their relationship with us, not for what we say, but for what we do. Through constant innovation, we continue to work on safeguarding their interests in the long term. Innovative solutions based on an open dialogue. This is what VHP2 stands for. Check out our new animationhttps://youtu.be/xPe8Oj2Xej4. It’s worthwile! Duration 2 minutes. Check out our new brochure as well

Jörg Sauer and Casper Vaandrager

Negotiationteam VHP2 at the Metalektro

vorige  terug naar overzicht