4e onderhandelingsronde Cao Metalektro. Tot diep in de nacht maar dat leverde helaas nog niets op

woensdag 23 mei 2018

In de nacht van 16 op 17 mei is de 4e onderhandelingsronde over een nieuwe CAO Metalektro geëindigd zonder resultaat. Werkgevers hebben (nog) meer tijd nodig om te reageren op de laatste voorstellen vanuit de vakbonden. Een extra ronde lijkt noodzakelijk om nog een kans te hebben op een aanvaardbaar resultaat.

Hoe staan we ervoor? We zijn het bijna eens over de onderwerpen rond scholing en duurzame inzetbaarheid. Vakbonden hebben hier belangrijke stappen gezet om tot gezamenlijke afspraken te komen.Helaas zijn op de onderwerpen loon, generatiepact, VPL-premie en de invulling van de HP CAO aan werkgeverszijde weinig stappen gezet om elkaar te naderen.

Werkgevers zijn wel bereid een generatiepact afspraak te maken gebaseerd op 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Maar de voorwaarden (inleveren seniorenverlof) die zij daar aan verbinden betekenen dat werknemers de regeling feitelijk zelf betalen; oftewel “een sigaar uit eigen doos”. Bovendien wil men deze afspraak niet maken voor de HP CAO.

Op loon hebben de werkgevers nog niet verder bewogen. De inzet van werkgevers zoals we die in onze vorige nieuwsbrief hebben geschetst is niet veranderd Wij hebben zelf dan ook maar een beperkt tegenvoorstel gedaan.

HP CAO Zoals de situatie er nu voor staat stellen de werkgevers voor om de HP CAO te handhaven, maar…

  • (zéér) beperkte loonstijging t.o.v. de basis CAO (zie vorige nieuwsbrief)
  • Géén generatiepact

Hoewel werkgevers telkens zeggen dat de sector aantrekkelijker moet worden voor met name het werven van hoger opgeleid personeel, laten ze met hun voorstellen juist het tegenovergestelde zien!

Hoe nu verder? De VHP2 blijft zich inzetten voor goede afspraken, voor alle medewerkers in de sector. We willen in constructief overleg tot goede afspraken komen voor een nieuwe CAO. We hebben daarom met de werkgevers nog 1 extra overleg afgesproken en wel op 30 mei aanstaande. Dit is dan ook zeker de laatste ronde, we hopen dat er dan de laatste stappen gemaakt kunnen worden om tot een resultaat te komen.

Wij houden jullie weer op de hoogte!

 

vorige  terug naar overzicht