5e onderhandelingsronde Cao Metalektro

maandag 23 november 2020

Het gaat heel erg moeizaam

Helaas zijn we tijdens de 5e onderhandelingsronde (2 lange dagen) nauwelijks opgeschoten. Met name aan de werkgeverszijde werden de stappen richting de wensen van werknemers steeds kleiner. Na ons eerdere optimisme dat het nu toch de goede kant opging is het proces helaas nagenoeg tot stilstand gekomen. De geboden salarisverhoging vormt het grootste struikelblok maar ook andere onderwerpen vragen nog stevige stappen.

Waar staan wij

Wat staan zij

2,72 % per 12 maanden

1.125 % per 12 maanden

Hoe nu verder?

De werkgeversvereniging FME gaat nu bekijken of ze door de achterban een ruimer mandaat kunnen krijgen. Omdat het gat nog heel groot is bestaat nu de reële mogelijkheid dat het ons aan de onderhandelingstafel niet gaat lukken. Dat zou kunnen betekenen dat voor de vierde keer op rij stakingen ingezet (moeten) worden om een Cao in de Metalektro te realiseren.

Samen komen we verder 
De VHP2 blijft zich tot het uiterste inzetten om aan de onderhandelingstafel vastberaden goede afspraken in de sector te maken. Het is afwachten waar de werkgevers over een week mee terug komen.

Laat je collega’s weten dat ze als VHP2 lid een bijdrage kunnen leveren. In onze brochure en de link naar een korte animatie vertellen we meer over onszelf.

Wij houden jullie weer op de hoogte!

5th round of negotiations Cao Metalektro

It’s difficult

 substantial progress during the 5th round of negotiations (2 long days). Particularly the employers made very small steps towards employees. We are no longer optimistic about the further outcome. The salary increase is the biggest stumbling block, but other topics also require significant steps.

Our side

Their side

2,72 % per 12 months

1.125 % per 12 months

 What happens now?

The employers' association FME is asking their members whether they can get a broader mandate. Because the gap is still very large, there is now a real possibility that we will not succeed at the negotiating table. This could mean that for the fourth time in a row strikes had to come in place to realize a CLA in the Metalektro.

vorige  terug naar overzicht