Behaald succes bij NXP

maandag 28 januari 2019

Dankzij de inspanning van de vakorganisaties, waaronder de VHP2 behouden jullie het recht op een jubileumuitkering bij een 25- of 40-jarig dienstjubileum. We zijn hartstikke blij met dit resultaat! Hieronder zullen wij nog eens uitleggen wat er precies is gebeurd. NXP heeft eind 2013 aangekondigd dat de jubileumuitkering per 1-1-2016 zal komen te vervallen.

De vakorganisaties zijn een rechtszaak begonnen en hebben de rechter gevraagd om het besluit van NXP te veroordelen.  

Begin 2017 heeft de kantonrechter NXP veroordeeld om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 alle werknemers alsnog de jubileumuitkering uit te betalen. NXP heeft dat gedaan maar tegelijkertijd hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter ingesteld.

Citaat kantonrechter: “Dat een jubileumregeling ‘niet meer van deze tijd is’, vindt de kantonrechter een overweging zonder gewicht en zeggingskracht en van het kaliber dooddoener waarvan een werkgever niet in ernst kan menen dat hij er een werknemer zijn recht op een jubileumuitkering mee kan afnemen.”

NXP heeft wel laten aan de werknemers laten weten dat NXP de in de jaren 2016, 2017 en 2018 uitgekeerde jubileumuitkering niet zou terugvorderen als NXP in hoger beroep door het Gerechtshof alsnog in het gelijk zou worden gesteld. Zover kwam het gelukkig niet. Het Gerechtshof Den Bosch heeft de vakorganisaties in het gelijk gesteld en om die reden is NXP verplicht om de jubileumregeling ongewijzigd uit te voeren.

VHP2 en vakorganisaties in het algemeen zijn van grote meerwaarde voor werknemers, dat wordt wel weer bewezen. Samen opkomen voor een onjuiste en onrechtvaardige situatie. Daarnaast hebben we 6% loonsverhoging voor 23 maanden voor jullie uitonderhandeld en meerdere individuen verder geholpen. Hartstikke mooi en daar doen we het voor. Maar daarvoor hebben we jullie wel nodig!

Kijk op onze website en zie wat we nog meer voor onze leden doen. Meld je aan zodat je inspraak hebt in je cao bij NXP en maak zo nodig gebruik van individuele ondersteuning door onze uitstekende juristen, loopbaancoaches en adviseurs.

vorige  terug naar overzicht