Berichtgeving maatregelen kabinet corona-crisis

Het kabinet werkt momenteel aan een reeks maatregelen die de gevolgen van de corona-crisis voor werknemers en werkgevers moeten verzachten. Afgelopen zondag heeft de Stichting van de Arbeid een brief naar het kabinet gestuurd met het doel afspraken te maken voor het behoud van werk, inkomen en ondernemerschap (zie bijlage en bericht op onze website). Naar aanleiding van de brief vindt overleg plaats. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat het kabinet met dergelijke maatregelen zal komen. Zodra er meer bekend is, zullen wij u daarover berichten.

vorige  terug naar overzicht