Gezamenlijke vakbonden verbijsterd over berichtgeving FME over cao-proces Metalektro

maandag 12 november 2018

De gezamenlijke vakbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen, VHP2 en De Unie hebben met verbijstering de berichtgevingen gelezen die verspreid zijn door werkgeversorganisatie FME over de onderhandelingen voor de cao Metalektro, het grootmetaal. De vakbonden nemen met klem afstand van het verspreide bericht.

In de afgelopen tijd is er procesbegeleiding geweest om alsnog te kunnen komen tot een nieuwe cao Metalektro. Er zijn afspraken gemaakt om over dat proces niet naar buiten te treden. De FME heeft besloten deze vertrouwelijkheid te schenden, en heeft de feiten van dit proces verdraaid.

Petra Bolster: ‘Er is procesbegeleiding geweest, maar geen inhoudelijke bemiddeling. Wij houden ons aan de afspraak om daarover niet naar buiten te treden. Wel kan ik melden dat de vakbonden in hun aanpak en inhoudelijke benadering eensgezind zijn. Het lijkt erop dat onder druk van alle succesvolle stakingen de FME aan het bezwijken is. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Het is duidelijk dat de druk flink hoog is, maar leugens verspreiden helpt het proces en de 150.000 werknemers echt niet vooruit.’

Al maandenlang wordt er gestaakt door tienduizenden metaalwerkers door het hele land. Nog steeds sluiten zich nieuwe stakers uit nieuwe bedrijven aan. De vakbonden vinden het onbegrijpelijk dat in deze tijden van overvloed, ook in de metaalsector, er niet een fatsoenlijke cao kan worden afgesproken.

Loes Bezemer-Videler van CNV Vakmensen: ‘Wij vinden het onbegrijpelijk dat de FME alleen maar bezig blijft met het creëren van onrust en het verspreiden van onjuistheden. De sector is juist nu heel erg toe aan een aantrekkelijke cao. Er worden voldoende winsten gemaakt en de records slaan je om de oren. Daarnaast is er een enorm te kort aan vakmensen. Wij roepen de FME dan ook op, om hiermee op te houden en eindelijk inhoudelijke stappen te gaan zetten!’

Jörg Sauer, VHP2: ‘Het is pijnlijk om te moeten constateren dat in dit Cao-proces door de FME geschreven en ongeschreven fatsoensnormen worden overtreden. We adviseren de FME de werknemers in de Metalektro met een andere attitude tegemoet te treden om zodoende een goede Cao dichterbij te brengen.’

Albert Meeuwissen, De Unie: ‘De FME komt steeds terug op eerder gedane toezeggingen en verdraait iedere keer de waarheid. Met als dieptepunt dat de procesbegeleiding is gestopt. De werknemers en ook de bedrijven verdienen een eerlijke cao, dat wordt op deze manier door de FME vrijwel onmogelijk gemaakt.’

De vakbonden eisen een toekomstbestendige en eerlijke cao Metalektro, met onder andere een jaarlijkse loonstijging van 3,5% met een bodem van duizend euro en goede voorstellen om werk en privé te kunnen combineren. Onderdeel van de eisen is ook een generatiepact, zodat jongeren weer een vaste baan krijgen in de sector, terwijl ouderen gezond de eindstreep kunnen halen en hun kennis kunnen overdragen. Ook moet er een einde komen aan de doorgeslagen flexibilisering en moeten de beloning en arbeidsvoorwaarden van vaste en tijdelijke medewerkers gelijk zijn.

De cao Metalektro geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in de grootmetaal, diverse VDL-bedrijven, Stork, ASML, Fokker, DAF, Siemens, Scania en Ardagh.

vorige  terug naar overzicht