Onderhandelingsresultaat CAO bij Signify

woensdag 6 november 2019

Afgelopen week heeft de VHP2 samen met de andere vakorganisaties de definitieve uitwerking van het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao bereikt.

Hoewel het onderhandelingsproces na een goede start vertraging opliep, leggen we dit resultaat met een positief advies aan jullie voor.

Hier kun je zien hoe het onderhandelingsresultaat zich verhoudt tot de VHP2 voorstellen. 

Verdere afspraken:

  • Vrij op je verjaardag

Signify biedt werknemers in 2020 een vrije dag wanneer hun verjaardag op een vaste werkdag valt. Indien een werknemer verjaart op een feestdag (conform artikel 7.4 CAO), zal deze werknemer ter compensatie een andere dag naar keuze vrij mogen nemen. CAO partijen zullen deze afspraak evalueren gedurende de looptijd van de CAO.

  • Ketenbeding WAB

Het ketenbeding wordt in overeenstemming gebracht met de wettelijke regeling per 1 januari 2020 (Wet Arbeidsmarkt in Balans).

  • Wet WIEG

Signify past de wettelijke regeling toe en zal hier uitdrukkelijk naar verwijzen in de CAO.

  • Duurzame inzetbaarheidsdag

Afgesproken is dat Signify samen met de vakbonden in 2020 een duurzame inzetbaarheidsdag organiseert die open staat voor alle werknemers van Signify.

  • Regulier overleg

Signify en vakbonden spreken af de volgende onderwerpen te agenderen voor het regulier overleg, ter voorbereiding van de onderhandeling voor de volgende CAO.

-             Rechtvaardige beloningsverhoudingen (Cao populatie / hogere echelons)

-             Jubileum

-             Duurzame inzetbaarheid

-             Generatiepact

-             Vrijwillige demotie / carrièrewendingen

-             Mantelzorg

-             Vertrouwenspersonen

-             Project Geldzorg

-             Financieel advies

-             Bespreken aankomende en lopende reorganisaties

-             Werken aan zichtbaarheid vakorganisaties

-             Internationale solidariteit

Wil je ook meestemmen over dit onderhandelings resultaat wordt dan VHP2 lid !

 

vorige  terug naar overzicht