Pensioenvoorstel VCP

donderdag 23 mei 2019

Op 23 mei 2019 heeft de VCP haar ideeën voor een nieuw pensioenstelsel wereldkundig gemaakt. De VHP2 is bij de totstandkoming van dat voorstel betrokken geweest. De pensioenvisie van de VHP2 vind je hier.

Het FD heeft aan het voorstel van de VCP aandacht besteed. Een toelichting van het VCP voorstel vind je hier. De kern van het VCP voorstel is een ambitie van 80 % middelloon naar 42 jaar werken. Daarvoor wordt een vaste rekenrente van 2 % gebruikt. Deze 2 % geldt voor het berekenen van de premiehoogte en voor het berekenen van de verplichtingen. Er wordt altijd op een dekkingsgraad van 100 % gestuurd waardoor een hogere dekkingsgraad tot verhogingen van de pensioenen leidt en een lagere dekkingsgraad tot een verlaging. Daarbij wordt een uitsmeerperiode van 10 jaar gehanteerd. Details vind je op de website van de VCP. Je kunt vragen hierover ook aan ons stellen: info@vhp2.nl   

vorige  terug naar overzicht