Uitnodiging Lighting Research

maandag 29 januari 2018

Op 9 januari jl. zijn de werknemers bij Lighting Research over het voornemen geïnformeerd om 118 arbeidsplaatsen te laten vervallen. Sommige werknemers kregen te horen dat ze kunnen blijven, anderen kregen te horen dat zij moeten vertrekken en anderen kregen te horen dat ze deel uitmaken van een groep waar de ontslagvolorde nog bepaald moeten worden.

We willen werknemers in deze situatie zo goed mogelijk ondersteunen. We zijn in gesprek met de onderneming om de achtergronden van het voorgenomen besluit te begrijpen en we zijn ook in gesprek met de ondernemingsraad om te bepalen wie in deze situatie wat en op welk moment het beste kan doen.

Om te horen wat jullie nodig hebben, maar ook om jullie van de nodige juridische en andere informatie te voorzien, nodigen we jullie uit voor een informatiebijeenkomst.

De agenda voor deze bijeenkomst is:

  1. Hoe ziet het huidige sociaal plan eruit, wat zijn je rechten en plichten bij ontslag (Werkloosheidswet, Regels UWV, afspiegelingsbegingsel, etc.).
  2. Waar zetten we ons als VHP2 (samen met de andere vakorganisaties) bij deze reorganisatie voor in.
  3. Hoe kunnen we de werknemers van Lighting Research het beste ondersteunen.

Naast deze algemene agendapunten hebben jullie wellicht individuele vragen over je specifieke persoonlijke situatie. En dat geldt vast niet alleen voor onze leden. Na afloop van de bijeenkomst blijven zijn wij (mr. Jörg Sauer en mr. Thérèse Beurskens) voor individuele vragen beschikbaar.

De VHP2 wil graag met alle werknemers van Research in gesprek over hun persoonlijke wensen, verwachtingen en zorgen. We vinden het daarom wenselijk dat je aan collega’s die nog geen lid zijn de uitnodiging doorstuurt.

Datum: 7 februari 2018
Tijd: 12.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: HTC7 1C10

We gaan de bijeenkomst afsluiten met een actielijst waarmee we aan de slag gaan en die wij dan op een later moment aan jullie terugkoppelen.

Als VHP2 behartigen wij de belangen van de professionals bij Philips Lighting. We kunnen je onzekerheid niet wegnemen maar we kunnen je naast de collectieve hulp wel individueel steunen door advies (juridisch, loopbaan) en ons netwerk (o.a. het job finding workteam).

Kom je ook?

vorige  terug naar overzicht