Uitspraak rechter: Gezonde werknemer in thuisquarantaine (i.v.m. corona partner) hoeft zich niet ziek te melden

woensdag 15 juli 2020

De rechtbank Limburg (ECLI:NL:RBLIM:2020:4465) heeft een uitspraak gewezen over loonvordering van werknemers als gevolg van thuisquarantaine vanwege corona-achtige ziekteverschijnselen van partner en een vriendin. De werkgever heeft aangegeven dat de werknemer zich moet ziekmelden. De werknemer heeft daarop aangegeven dat hij zelf niet ziek is. De werkgever heeft twee wachtdagen op het loon ingehouden en heeft 70% van het loon van maart 2020 betaald en 50% van het loon van april 2020. Verder heeft werkgever verlofdagen ingehouden over de periode dat werknemer thuis in quarantaine heeft gezeten.

De rechter heeft de werknemer in het gelijk gesteld en aangegeven dat indien een werknemer in contact is geweest met een persoon die mogelijk besmet is met het coronavirus of een zieke huisgenoot, van overheidswege in quarantaine moet en wanneer iemand niet thuis kan werken omdat dit in zijn/haar beroep onmogelijk is, dat een omstandigheid is die niet in de risicosfeer van werknemer ligt. De werkgever is in dat geval verplicht het loon door te betalen (tenzij partijen dit voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst hebben uitgesloten, artikel 7:628 lid 5 BW). Omdat in deze situatie geen sprake is van ziekte, mag de werkgever geen wachtdagen op het loon inhouden en moet de werkgever het volledige loon doorbetalen.

De volledige uitspraak is hier te lezen: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2020:4465

vorige  terug naar overzicht