Vakorganisaties vragen KPN haar inzet te verhogen voor een nieuwe Cao en een nieuw Sociaal Plan

woensdag 16 januari 2019

In de periode tussen oktober 2018 en januari 2019 zijn de onderhandelaars van de VHP2 en de andere vakorganisaties en KPN een aantal malen bijeen geweest om de ‘echte’ onderhandelingen over de inhoud van de cao en het sociaal plan voor te bereiden. In oktober 2018 hebben KPN en vakorganisaties afgesproken om met de start van de materiele onderhandelingen over de cao en het sociaal plan te wachten tot na de Capital Markets Day op 28 november jl.; de dag waarop de aangescherpte strategie van KPN volgens plan werd gepresenteerd. 

Op maandag 14 januari 2019 is uiteindelijk een aanvang gemaakt met de feitelijke onderhandelingen. KPN is die bijeenkomst gestart met het geven van een korte samenvatting van de aangescherpte strategie: ‘Werken aan het beste netwerk, aan de beste klantbeleving en winstgevende gebundelde diensten en aan een versnelling van vereenvoudiging en digitalisering’.

Eén KPN merk

Onderdeel van de recent gepresenteerde strategie is het recente besluit van KPN om alle focus te leggen op het KPN-merk met gecombineerde diensten voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. In de loop van 2019 en 2020 zal het KPN-merk worden aangevuld met de sterke eigenschappen van de merken Telfort, Telfort Zakelijk, XS4ALL en Yes Telecom. KPN heeft het voornemen om op termijn de dienstverlening van deze merken verder te laten gaan onder de vlag van het KPN-merk. De vakorganisaties vrezen dat dit besluit tot een forse reductie van werkgelegenheid zal leiden.

Impact van de strategie op de cao en het sociaal plan

KPN heeft bij de presentatie van haar voorstellen aangegeven te streven naar een nieuwe cao die simpel en werkbaar is en ‘de digitale organisatie’ stimuleert. Het nieuwe sociaal plan leidt volgens KPN tot een snelle en goede ‘Van werk naar werk begeleiding’ en tot goede opvang van sociale gevolgen. Voorts gaf KPN aan dat de benodigde investeringen in glasvezel, 5G en in de versnelling van de digitalisering voor een deel moeten worden gefinancierd met besparingen op ‘arbeid gerelateerde kosten’.

Vervolgens heeft KPN clustergewijs haar concrete voorstellen voor de nieuwe cao en het nieuwe sociaal plan gepresenteerd. Vakorganisaties concluderen dat (doorvoering van) de vele voorstellen van KPN een grote (negatieve) impact op het arbeidsvoorwaardenpakket van de medewerkers zal hebben (inclusief sociaal plan). De verschillen van inzet tussen KPN en vakorganisaties zitten met name in de onderwerpen:

  • Sociaal Plan
  • Reis(-kosten)vergoedingen (woon-werkverkeer & zakelijke reizen)
  • Toelagen en toeslagen
  • Verruiming arbeidstijden
  • Ouderenbeleid en duurzame inzetbaarheid
  • Beloning, waaronder de door ons gewenste ontkoppeling loonindexatie en pay for performance

De vakorganisaties herkennen in de inzet van KPN nagenoeg niets van hun inbreng tijdens de vele studiebijeenkomsten en vragen zich in gemoede af of de inzet van KPN überhaupt kan leiden tot overeenstemming over Cao en Sociaal Plan. Voor de volledigheid: De inzet van de VHP2.

De VHP2 en de andere vakorganisaties hebben KPN dringend verzocht om haar inzet te heroverwegen, hetgeen zou moeten leiden tot minder afstand tussen partijen bij de start van de onderhandelingen. De bal ligt bij KPN.

 

 

vorige  terug naar overzicht