Verbetering principe-akkoord Cao PostNL

vrijdag 1 december 2017

Er is afgelopen dagen intensief overleg gevoerd tussen PostNL enerzijds en vakorganisaties anderzijds over een verbetering van een al bereikt akkoord met de VHP2, BVPP en CNV. Alle partijen waren van mening dat het draagvlak van dit akkoord wat mager was. PostNL heeft partijen gevraagd om opnieuw te onderhandelen en dat heeft geleid tot een aantal verbeteringen.

De VHP2 heeft samen met de andere vakorganisaties op drie punten verbeteringen gerealiseerd:

1. Loon. Een structurele verhoging van 2,6 naar 3 %: per 1-4-2017 0,5%, per 1-10-2017 1,0%, per 1-4-2018 0,5% en per 1-10-2018 1,0%

2. Reiskosten. De verbetering van de reiskostenregeling blijft intact: Het tarief gaat omhoog naar 19 eurocent per kilometer en een uitbreiding van de enkele reisafstand van 50 naar 60 kilometer. Er was een kleine groep die er op achteruit ging en die wordt nu voor een periode van 5 jaar volledig gecompenseerd; dit was 2 jaar. Daarnaast is bereikt dat er in het Sociaal Plan afspraken gemaakt gaan worden voor medewerkers die langer moeten reizen door wijziging van werkplek.

3. Generatiepact (GP). Een verbetering op het aantal medewerkers dat gebruik kan maken van het GP: van 200 naar 300. Bovendien is er een afspraak over de 100% herbezetting bij Pakketten. De intentie is dat het GP niet leidt tot verhoging van de werkdruk. PostNL streeft naar 100% herbezetting van de vrijgevallen contracturen. Uitgangspunt hierbij is dat de vaste bezetting binnen Pakketten en Logistiek gelijk blijft.

Al met al een aantal mooie verbeteringen, waarbij vooral de eerste 2 punten voor de VHP 2 leden gunstig zijn.

Voor de volledige tekst van het principeakkoord klik hier

Andre Tumelaire

Casper Vaandrager

Onderhandelingsteam VHP2 bij PostNL

 

vorige  terug naar overzicht