040 2116222
woensdag 6 juli 2022

Werknemers moeten kunnen rekenen op volledige doorbetaling

dinsdag 31 maart 2020

Alle werknemers die door de corona-crisis minder kunnen werken, moeten kunnen rekenen op volledige doorbetaling van hun salaris. Dat stelt de VCP in reactie op de publicatie van de zogeheten NOW-regeling . Die regeling voorziet in een tegemoetkoming aan werkgevers van de loonkosten van personeel. Werkgevers kunnen de aanvraag vanaf volgende week doen bij UWV.

Reactie VCP op nieuwe maatregelen kabinet (VCP is de vakcentrale voor professionals waarbij VHP2 is aangesloten)

Doorbetalen salaris
Het kabinet maakte twee weken geleden een reeks economische noodmaatregelen bekend, nu veel bedrijven door de uitbraak van het corona-virus in de problemen zijn gekomen. Voor veel mensen is opeens veel minder werk. Om te voorkomen dat zij op straat komen te staan heeft het kabinet de NOW-regeling opgesteld, die voorziet in vergoeding van de loonkosten van werkgevers. “Uitgangspunt is dat de reguliere arbeidsovereenkomst in stand blijft, zodat een werknemer in dienst blijft en het volledige loon wordt doorbetaald”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Voorwaarde voor deelname aan de regeling is dat werkgevers aan medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Voorwaarden
Het kabinet maakte vandaag de voorwaarden van de NOW bekend. In principe wordt 90% van de loonsom vergoed met een opslag van 30% voor loonkosten bij een omzetverlies van meer dan 20%.   De vergoeding van de loonkosten is niet onbeperkt zoals bij aankondiging twee weken geleden leek, maar gemaximeerd op tweemaal het maximum dagloon.  Een WW-uitkering is normaal beperkt tot het maximum dagloon. De VCP zal monitoren of de regeling er daadwerkelijk voor zorgt dat werknemers hun salaris betaald krijgen.

Over de Vakcentrale voor Professionals VCP
De Vakcentrale voor Professionals (VCP) komt op voor de belangen van professionals. De VCP vertegenwoordigt zo’n 100.000 werknemers uit diverse beroepsgroepen. Professionals georganiseerd rond bedrijf en beroep: van het onderwijs tot in de zorg, van multinationals tot bij de politie, van piloot tot ambtenaar. Bij de vakcentrale zijn meer dan 50 vakorganisaties aangesloten. Als centrale werknemersorganisatie is de VCP vertegenwoordigd in de Stichting van de Arbeid en bij de Sociaal Economische Raad. De VCP spreekt op centraal niveau mee over zaken als werk, inkomen, pensioen, onderwijs, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. De positie en ontwikkeling van professionals en hun vak hebben daarbij bijzondere aandacht.

 

 

vorige  terug naar overzicht