Werknemersacties bij Fokker en Daf

dinsdag 12 juni 2018

Beste VHP2 lid bij Fokker en Daf,

Afgelopen vrijdag heeft de VHP2 namens haar leden uit de Metalektro een ultimatum aan FME gesteld. Het ultimatum is verstreken en FME gaat niet op onze eisen in. Zoals in het ultimatum is aangekondigd kunnen werknemers in de Metalektro vanaf heden hun ongenoegen zichtbaar kenbaar maken.

  • Woensdag 13 juni as. is bij Fokker in Papendrecht een verlengde lunchpauze en op
  • Vrijdag 15 juni as. wordt bij DAF 24 uur gestaakt.

De VHP2 heeft het ultimatum gesteld onder andere omdat de FME voorstelde om de salarissen voor het hoger personeel met een jaarinkomen van meer dan  € 80.000,- niet meer te verhogen en deze grens niet meer te indexeren. Daarom is het ook van belang dat je werknemer die onder de HP Cao valt een signaal afgeeft dat FME op dat voorstel terug moet komen.

VHP2 kent geen stakingskas maar iedere werknemer heeft het recht om te staken. De werkgever is hier ook van op de hoogte. Het stakingsrecht is namelijk vastgelegd in het Europese Sociaal Handvest. Je hoeft dus niet bij je werkgever aan te geven of je gaat staken en je hoeft ook geen vrije dag op te nemen. De werkgever mag wel het salaris inhouden over de uren die je niet hebt gewerkt. In de praktijk gebeurt dat overigens lang niet altijd.

Je werkgever vindt het waarschijnlijk niet prettig als je aan een werknemersactie deelneemt en kan proberen je daarvan te weerhouden. Dit hoort niet en je hoeft je daar niets van aan te trekken. Je werkgever kan en mag ook geen maatregelen tegen je nemen als je staakt! Gebeurt dit wel? Maak dan bij ons hiervan melding.

Als je twijfelt of jij je bij de acties in Papendrecht of Eindhoven moet aansluiten neem dan contact met ons op om het hierover te hebben.

vorige  terug naar overzicht