Blog

10 juni 2020 | Focus

Jorg Sauer Jorg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken.
blog email jorg.sauer@vhp2.nl

In de afgelopen periode verschoof mijn persoonlijke focus steeds meer van de te bereiken uitkomst naar de door mij te leveren input. Deze verschuiving van focus zie ik niet alleen in mijn eigen leven maar ook binnen de VHP2 en in de maatschappij.

In de maatschappij zien we momenteel een beweging van “just-in-time” richting “just-in-case”.

Veel ondernemingen hebben namelijk gemerkt dat als een schakel uit de keten wegvalt de hele productie tot stilstand, of ten minste tot ernstige terugval, gedwongen wordt. Dat betekent dat ondernemingen zich opnieuw bezinnen op de voorraden die ze nodig hebben om een uitvallende schakel te kunnen overbruggen.

De VHP2 heeft altijd al de focus gelegd op de verengingswaarden en nu gaan we daarbij de focus richten op de ondernemingen waar we veel leden hebben en/of waar we (substantieel) kunnen groeien.

Zoals hierboven benoemd ben ik ook in mijn persoonlijk leven veel meer gaan letten op input. Ik train voor een Ironman en voorheen was ik vooral output georiënteerd: ik deed alles met het oog op het resultaat. Regelmatig was ik teleurgesteld als het resultaat dan tegenviel. Nu let vooral op wat in erin stop: luisteren, analyseren, verbinden en creativiteit aanboren tijdens mijn werk en techniek, kracht en ontspanning tijdens het sporten.  

Die verschuiving van mijn focus geeft mij veel meer rust en ontspanning en leidt tot commitment en toewijding tijdens het sporten maar zeker ook tijdens het werk. Het is mooi om te zien hoe zovelen zich steeds meer focussen op de weg richting het eindresultaat