Blog

26 mei 2020 | Samen uit samen thuis

Frans Westerman Frans Westerman

Tussen wonen en werken is in de afgelopen 200 jaar steeds meer afstand gekomen. In het begin van de 19e eeuw werkten we nog veel thuis of in de buurt. Ingegeven door de industrialisatie, is er tussen wonen en werken steeds meer afstand gekomen. In de jaren 60 van de vorige eeuw werd een auto steeds meer gemeengoed waardoor onze mobiliteit een vlucht nam. Steeds meer mensen werken ver van huis.

De afgelopen decennia, zien we een voorzichtige beweging op gang komen dat er vanuit huis wordt gewerkt. In sommige CAO’s wordt er al aandacht aan besteed. De afgelopen decennia wordt duidelijker dat woon-werk verkeer een steeds grotere belasting oplevert van het milieu, bijvoorbeeld door CO2 uitstoot. Daarnaast veroorzaakt oplopende reistijd druk op de verhouding werk/privé.  

In deze corona-tijd lijken onze ogen open te gaan en deze crisis kan de katalysator zijn waardoor thuiswerken een enorme boost krijgt. Digitale ontwikkelingen van de afgelopen decennia geven meer dan we dachten een enorme kans om ‘samen’ meer thuis te werken. Werk neemt door deze ontwikkeling in de toekomst letterlijk gedeeltelijk een ‘andere plek’ in. Een goede thuiswerk omgeving wordt belangrijker.

De vraag die dit bij mij oproept is wat gaat dit betekenen? Gaan we minder de nadruk leggen op reiskostenvergoeding en meer op een thuiswerk vergoeding? Gaan we faciliteren van thuiswerken (verder) professionaliseren? Wordt er in het sollicitatie gesprek straks gevraagd of je de mogelijkheid hebt om thuis te werken? Mag de werkgever vragen aan werknemers om structureel (gedeeltelijk) thuis te gaan werken? Wat betaalt de werkgever als het gaat om inrichten van de thuis werkplek? Wat mag een werkgever verwachten van een ingerichte thuis werkplek? Kortom veel vragen.

Deze blog is bedoeld als een aanzet om met elkaar na te denken over ‘de werkplek(ken)’ van de toekomst. Er zijn zeker mogelijkheden voor verbeteringen voor werknemer, werkgever en milieu. Een goede dialoog met elkaar is echter essentieel, want ook aan thuiswerken kleven natuurlijk nadelen. Levert deze blog vragen of ideeën op? Mail gerust naar frans.westerman@vhp2.nl. Welke veranderingen we ook willen, altijd geldt, samen komen we verder!