Blog

23 maart 2020 | Verlies

Jorg Sauer Jorg Sauer Via mijn blog wil ik met jullie delen wat mij bezig houdt over diverse onderwerpen, maar ik wil jullie ook aanzetten tot nadenken en misschien wel een reactie ontlokken.
blog email jorg.sauer@vhp2.nl

Verlies, iets heel erg ingrijpends, in welke vorm dan ook. De laatste tijd ben ik hier ontzettend mee geconfronteerd; afgelopen december is mijn vrouw namelijk overleden. Ook eerder in mijn leven heb ik met verlieservaringen te maken gehad, maar deze verliezen wegen in geen enkel opzicht op tegen dit  recente verlies.

Omdat ik zoiets ingrijpends niet eerder heb meegemaakt wist ik niet wat me te wachten stond en hoe ik daarmee om zou kunnen of moeten gaan. Mijn grootste bevinding tot nu toe is dat het vooral proberen en zoeken is naar een vorm die goed is voor mijzelf en mijn directe omgeving, waaronder ook zeker mijn werkgever de VHP2.

Gelukkig kan ik rekenen op heel veel steun van collega’s, vrienden en familie. Na het lezen van het boek “Als de man verliest van Tim Overdiek en Wim van Lent realiseer ik mij dat het verwerken van verlies breder is dan het verlies van je dierbaarste.

Verlies van werk, verlies van gezondheid, verlies na een scheiding, etc. Dat alles leidt tot een rouwproces, en heel belangrijk, dat rouwproces doet iedereen op zijn of haar eigen wijze. Omdat de VHP2 veel mannelijke leden heeft wil ik juist bij hen dat boek onder de aandacht brengen. In mijn werk heb ik gezien hoeveel impact het verlies van je baan maar ook het verlies van je gezondheid op mensen heeft. Omdat mannen, over het algemeen, vooral in oplossingen denken en daarbij emoties uit de weg kunnen gaan, lopen zij kans om het verlies niet goed te verwerken. Een boek specifiek voor mannen kan wellicht helpen om welk verlies dan ook op een meer adequate manier aan te gaan. Ik raad dan ook iedereen aan om welk verlies ook aan te gaan en nodig je uit hierover met mij te spreken. Uit ervaring weet ik dat het echt helpt!