VHP2/coronavragen

Voor iedereen blijft gelden:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
 • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten. (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en verhoging tot 38 graden). Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Neem bovendien de gebruikelijke maatregelen om overdracht van het coronavirus te voorkomen.
 • Zorg dat u en anderen om u heen regelmatig 20 seconden de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek

Werk gerelateerde corona regels:

 • Zoveel mogelijk thuis werken, reis zo min mogelijk, ga alleen naar het werk als het echt niet anders kan 
 • Bijeenkomsten tot 30 mensen (indien noodzakelijk) werk gerelateerd mogen als de afstand van 1,5 meter gedurende de hele bijeenkomst kan worden gewaarborgd.

Kan je de corona app al gebruiken?

Ja. De app kan worden geïnstalleerd via de app store of google play. De app geeft een advies af als je meer dan 15 min in de buurt bent geweest bij iemand die corona blijkt te hebben. De werkgever kan je niet verplichten om de app (niet) te installeren.

Handelwijze als je meer dan 15 min binnen afstand van 1,5 meter was van iemand die corona heeft? Bijvoorbeeld omdat u partner, reisgenoot of collega bent?

Dan gaat u ook 10 dagen in quarantaine vanaf het moment dat u nauw contact had. Als u klachten krijgt die lijken op corona, maakt u een afspraak voor een coronatest. Is de testuitslag negatief? Blijf dan toch 10 dagen in quarantaine. Behalve als de GGD een ander advies geeft.

Wat zijn de hoofdlijnen van NOW (tegemoetkoming loonkosten) vanaf 1 oktober 2020?

De regeling wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden tot 1 juli 2021.Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak (per 1 januari 2021) omhoog van 20% naar 30%.

De steun voor bedrijven over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: In het eerste tijdvak - vanaf 1 oktober - bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%, in het tweede tijdvak 70% en in het derde tijdvak 60%. 

Tegelijkertijd biedt het kabinet de ruimte om een deel van de loonsom van bedrijven te laten dalen, zonder dat de subsidie wordt verlaagd.  Het vrijstellingpercentage is het percentage van de totale loonsom dat de werkgever kan dalen zonder gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.

Bedrijven die gebruik maken van NOW krijgen geen korting/boete meer vanaf 1 oktober als ze vanwege bedrijfseconomische reden werknemers ontslaan. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon (€4769). Het gaat hierbij dus om vergoedingen die aan de werkgever worden uitbetaald.

Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen)

Deze regeling wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Het kabinet overweegt om deze vermogenstoets te laten vallen, dit is (nog) niet definitief. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie. Voor verdere informatie: Verandering Tozo regeling per 1 oktober 2020

 • .

In welke situaties gaat u in thuisquarantaine door corona?

Wat geldt er voor het openbaar vervoer?

 • Beperk het aantal reizen
 • Blijft gelden: Mijd drukte, reis buiten de spits en neem extra tijd zodat u bij een drukke bus of trein kunt wachten op een volgende.
 • In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Verlof opnemen omdat er minder werk is i.v.m. coronavirus?

Adviseer je werkgever een beroep te doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Het advies is dus om eerst af te wachten of je werkgever geld krijgt uit deze regeling. Als je werkgever aanspraak maakt op de regeling krijgt hij groot gedeelte van de loonkosten vergoed en moet hij 100% doorbetalen. In dat geval is opnemen van verlof geen logische stap. Mocht de werkgever niet in aanmerking komen voor deze regeling kijk dan gezamenlijk naar het opnemen van verlof, zoek daarbij naar een redelijke balans. 

Instemming OR nodig om thuis te kunnen werken?

In het geval van verplicht thuiswerken veranderen de arbeidsomstandigheden. Volgens de Wet op ondernemingsraden (Wor) moet het bestuur de or om instemming vragen als de arbeidsomstandigheden wijzigen. In deze acute situatie is dat misschien ingewikkeld, maar zorg er als or wel voor dat de basisvoorwaarden (laptops, bereikbaarheid van systemen) op orde zijn. Alleen bij wettelijke voorschriften vervalt het instemmingsrecht. Daarvan is nu (nog) geen sprake. Maar houd ook hier rekening met de basisvoorwaarden. Zoals een laptop voor alle medewerkers. 

Gelukkig zien we wel dat met or’s in gesprek gegaan wordt. Soms omdat een onderneming dat gewoon logisch vindt, soms vanuit een verplichting of advies vanuit een cao.

Mag ik mijn eerder opgenomen verlof nu intrekken? 

Je kunt je werkgever verzoeken om je vakantie in te trekken. Alleen als je werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft, mag hij dit verzoek weigeren. Overleg daarom altijd over jouw situatie met je werkgever en zoek naar een passende oplossing. 

Een voorbeeld van zwaarwegend belang kan zijn dat niet alle vakanties verschoven kunnen worden, omdat je werkgever dan later in het jaar qua bezetting problemen gaat krijgen. 

Mogelijkheid voor invulling werktijd als er minder werk is:
Een goede kans om te investeren in scholing. Ook scholing en onderwijs kan steeds meer op afstand. Dus deze tijd kan een goede mogelijkheid zijn om in scholing te investeren. 

Hoe kan je werk/thuisonderwijs/zorg voor kinderen combineren?

Als het nodig is kan je voor de korte termijn gebruik maken van het wettelijke calamiteitenverlof. Dit verlof is betaald en mag niet geweigerd worden door je werkgever. Wel is het verlof in principe van korte duur. Voor de langere termijn, zolang de kinderopvanginstellingen en scholen zijn gesloten, adviseren we je om te overleggen met je werkgever over hoe je thuis kunt werken in combinatie met de zorg en thuisonderwijs voor je kind.

Thuis werkdagen hetzelfde als gewone werkdagen?

thuiswerken draait om meer dan alleen een ergonomisch verantwoorde werkhouding. Behandel de dagen zoveel mogelijk als gewone werkdagen. Dus: douchen en aankleden, grenzen aangeven aan eventuele familieleden, zoveel mogelijk de werkdag volgen.

Dat laatste houdt in dat jij en je collega’s ook tijd moeten nemen voor pauzes en dat je er goed aan doet om een moment aan te merken als begin en einde van de werkdag. Een gedeelte van de mensen loopt namelijk anders het risico om zeer lange werkdagen te maken. 

Leidt thuiswerken tot eenzaamheid? 

Langdurig thuiswerken kan je ongestructureerd en geïsoleerd gevoel geven. Dat blijkt uit onderzoek. Een gevoel van eenzaamheid maakt je wellicht minder gemotiveerd en minder productief. Blijf dus communiceren met collega’s en doe dat niet alleen per mail. Energie steken in een prettige communicatie is zeker nu belangrijk. Het is een stressvolle periode. Zo houd je het moreel op je thuiswerkvloer hoog:

 • Dagelijks een kort belletje met elkaar houd je betrokken bij elkaar. Videobellen is ook een optie.
 • Toon begrip voor elkaar als kinderen van collega’s noodgedwongen thuis zijn. Dat zal impact hebben op het werk.
 • Probeer het teamgevoel vast te houden. Bijvoorbeeld door via Skype of Teams alsnog de vrijdagmiddagborrel te laten doorgaan. Vier nog steeds de verjaardagen en biedt ruimte voor grappen en kletspraatjes. Bijvoorbeeld door hier online een speciale chatgroep voor aan te maken.

Regels rondom vakantie/ buitenlandse reis

Kan je werkgever, je beletten om op vakantie te gaan naar landen waar met een oranje of rood reisadvies ?

Nee, als werknemer weet je  dat bij vertrek of bij terugkomst het overheidsadvies voor thuisquarantaine geldt door te kijken naar het reisadvies op Nederlandwereldwijd.nl. Als je na terugkomst niet thuis kan werken, hoeft de werkgever geen loon door te betalen.

Als je in verband met een aangepast reisadvies eerder terugkomt van vakantie en 10 dagen  in thuisquarantaine gaat, gaat dit dan ten koste van de vastgestelde vakantiedagen?

In principe geldt dat je als werknemer vastgestelde vakantiedagen niet eenzijdig kan terugdraaien of wijzigen. Je hebt hiervoor toestemming van je werkgever nodig. Een werkgever hoeft niet in te gaan op een dergelijk verzoek van de werknemer, en mag van je verlangen dat de vastgestelde vakantiedagen worden opgenomen. In de praktijk wordt hier naar alle redelijkheid over beslist.

Wat zijn de regels als je op vakantie gaat?

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar oranje landen. Voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie toch terugkomt uit een oranje of rood land door corona, gaat 10 dagen in quarantaineOf dit dringende advies geldt, staat in het reisadvies op Nederlandwereldwijd.nl.

Ga je naar landen op vakantie die vanwege het coronavirus een oranje of rood reisadvies hebben?

Dan is het jou verantwoordelijkheid om op tijd terug te zijn om de volledige quarantaine af te maken voordat je weer aan het werk gaat.

Als het reisadvies van het vakantieland van jou verandert tijdens je verblijf van geel naar oranje/rood. Heb je dan recht op loon als je bij terugkomst in quarantaine gaat?

Als je spoedig terug keert na het veranderde advies dan behoudt je in principe het recht op loondoorbetaling tijdens de quarantaineperiode wanneer deze buiten de resterende geplande vakantieperiode valt. Kies je ervoor om ondanks het gewijzigde veiligheidsadvies toch gehele geplande vakantieperiode te blijven? Dan verlies je mogelijk het recht op doorbetaling.

Kan je werkgever je nog laten reizen naar het buitenland? 

Beperk het aantal reizen. Reizen naar het buitenland kan maar houd er rekening mee, dat de omstandigheden in een land momenteel snel kunnen veranderen. Kijk hier wat de laatste stand van zaken is rondom reizen naar het gebied waar u naar toe reist of bent.

Kan jij als werknemer op zakenreis naar of door een land met een oranje reisadvies gaan?

Bij een oranje reisadvies moeten werkgever en werknemer samen overwegen of de betreffende zakenreis op dit moment echt noodzakelijk is.

Mag je werkgever je preventief testen? 

Het is werkgevers niet toegestaan om te screenen met behulp van temperatuurcontroles en vragenlijsten. Dit vanwege juridische bezwaren vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt een uitzondering voor werkgevers in de zorg. Zij mogen hun werknemers volgens de AP wel controleren op corona. Je werkgever mag wel duidelijke instructies communiceren aan werknemers dat je geacht wordt met klachten passend bij het coronavirus je niet op de werkplek te begeven. Temperatuurmetingen aan de deur zijn overigens niet betrouwbaar. Het wordt veelvuldig internationaal toegepast met infraroodthermometers waarbij geen aanraking nodig is. Deze temperatuurmeting is echter pas betrouwbaar nadat de persoon in kwestie een half uur geacclimatiseerd is. 

Stel je bent besmet met het coronavirus maar jij hebt geen of milde klachten, en kan nog wel werken. Mag de werkgever je dan als ziek registreren? 

Nee, de werkgever mag je niet als ziek registreren. Volgens de overheidsmaatregelen moet jij thuisblijven. Is thuiswerken geen optie? Treed dan eerst in overleg met je werkgever over een oplossing. Indien er geen oplossing voor handen is, is het uitgangspunt dat je werkgever je moet doorbetalen. De wet kent als uitgangspunt dat als er geen arbeid wordt verricht, er wel recht is op loon, tenzij het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer moet komen. In dit geval komt het niet verrichten van de arbeid niet door schuld van de werknemer. 

Als je besmet bent met het coronavirus en je hebt klachten, waardoor je niet kan werken. Mag je werkgever je dan als ziek registreren? 

Ja. 

Als jij via de GGD verplicht in quarantaine bent, mag je werkgever je dan als ziek registreren? 

Nee, quarantaine is hiervoor geen reden. In principe ben je niet ongeschikt voor je werk en je mag thuis ook gewoon werken. Als je thuis kan werken, treed dan in overleg met je werkgever voor een oplossing. Als er geen oplossing voor handen is, is het uitgangspunt dat de werkgever het loon moet doorbetalen. De wet kent als uitgangspunt dat als er geen arbeid wordt verricht, er wel recht is op loon, tenzij het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer moet komen. In dit geval komt het niet verrichten van de arbeid niet door schuld van de werknemer. 

Als jij verkoudheidsklachten hebt, mag je werkgever je als ziek registreren? 

Nee, verkoudheid is hiervoor geen reden. Op basis van overheidsadvies ben je wel verplicht om thuis te blijven. Is thuiswerken geen optie? Treed dan eerst in overleg met je werkgever over een oplossing. Als er geen oplossing voor handen is, is het uitgangspunt dat je werkgever het loon doorbetaald. De wet kent als uitgangspunt dat als er geen arbeid wordt verricht, er wel recht is op loon, tenzij het niet verrichten van arbeid voor rekening van jou moet komen. In dit geval komt het niet verrichten van de arbeid niet door schuld van jou. 

Als je niet thuis kan werken, maar wil je toch thuisblijven omdat je bang bent het coronavirus op te lopen. Mag je werkgever je dan als ziek registreren? 

Nee. Preventief thuisblijven zonder klachten bij een veilige werksituatie is hiervoor geen reden. Ga met je werkgever in overleg en tracht scherp te krijgen welke maatregelen allemaal genomen zijn om eventuele besmetting te beperken. Als dit je zorgen niet weg neemt, dan kunt je samen bespreken of er vakantiedagen opgenomen kunnen worden. 

Wat als de partner of kinderen van jou ziek zijn en thuis verzorgd moeten worden, mag jij dan als ziek worden geregistreerd? 

Nee, maar de Wet arbeid en zorg bepaalt dat de werknemer recht heeft op kortdurend zorgverlof voor de noodzakelijke verzorging. Dat is maximaal twee werkweken per jaar, 70% van het loon (maar ten minste het voor hem geldende wettelijke minimumloon). Mogelijk dat de cao hiervoor nog aanvullende regelingen kent. Raadpleeg hiervoor je cao.