Cao Onderhandelingen Signify

donderdag 5 september 2019

We gaan weer starten met de cao-onderhandelingen bij Signify!

VHP2 stelt een salarisverhoging van 5 % voor 12 maanden voor. Bij een voorgestelde looptijd van 17 maanden (dus tot 31-12-2020) leidt dit tot een inzet van een salarisverhoging van 7 % over de looptijd van deze Cao. 

Signify stelde tot op heden het volgende voor:

•             Kostenneutraal verhogen werknemersbijdrage pensioenpremie

•             Aanpassing Annual incentive regeling met aangepaste percentages

•             Omzetting persoonlijk budget in vast salaris

VHP2 kan zich daarin vinden maar heeft namens haar leden aangegeven onder welke condities hierover Cao-afspraken gemaakt kunnen worden.

Voor de volledige voorstellen zie hiervoor onze voorstellenbrief.

vorige  terug naar overzicht