Finale onderhandelingsronde Cao Metalektro Eindbod vakorganisaties

donderdag 31 mei 2018

In de vroege ochtend van 31 mei hebben de gezamenlijke vakorganisaties ervoor gekozen om aan de FME een eindbod te presenteren. Het eindbod dat we aan de FME gepresenteerd hebben vinden jullie hier.

Hoe kon het zover komen?


Helaas is het ons tijdens deze finale onderhandelingsdag niet gelukt om elkaar op een aanvaardbaar niveau te naderen. Op bijna alle onderdelen van de Cao bleef de kloof tussen de wensen van de werkgevers en de inzet van de vakorganisaties te groot. Vakorganisaties hebben tijdens de overleggen op 28 maart, 9 april, 7 mei, 16 mei en 30 mei geprobeerd om op constructieve wijze tot een goed resultaat voor alle werknemers in de sector te komen. Op de meeste onderwerpen bleven de werkgevers helaas halsstarrig aan de eigen standpunten vasthouden en werden onze voorstellen onvoldoende gehonoreerd.

De belangrijkste struikelblokken waren:

  • Goede afspraken over het Generatiepact
  • De salarisverhoging inclusief afspraken over de werknemers met een bruto jaarsalaris boven € 96.500,-. Ons voorstel was dat voor die groep met de vakverenigingen die betrokken zijn bij de Cao Metalektro een alternatieve regeling overeengekomen worden binnen de onderneming.  Werkgevers wilden hier niets van weten, sterker nog zij wilden werknemers uit de HP Cao slechts de halve Cao verhoging toekennen en de groep boven de € 96.500,- een half procent toekennen.
  • Ontwikkelingsvouchers en gelden voor een persoonlijk ontwikkelbudget. Werkgevers wilden eerst evalueren alvorens concrete toezeggingen te doen.
  • Het beschikbaar blijven van de werkgeverspremie voor de financiering van de VEP. Die premie moet na 2020 beschikbaar blijven voor behoud en verbetering van de bedrijfstakregelingen van pensioen en vroegpensioen/eerder uittreden. Werkgevers wilden daar niets van weten.

Wat betekent het eindbod?

We verwachten van de werkgevers dat ze ons voor 5 juni a.s. laten weten of ze integraal op ons eindbod in willen gaan. Als de werkgevers daar niet op ingaan zullen we met jullie in overleg treden over de wijze waarop jullie ons kunnen helpen om de werkgevers op andere gedachten te brengen. Onze Cao-commissie gaat ons daarin ook ondersteunen.  

Wij houden jullie weer op de hoogte!

Jörg Sauer en Casper Vaandrager

Onderhandelingsteam VHP2 in de Metalektro

vorige  terug naar overzicht